Wyszukiwarka leków refundowanych

Kontakt
Blog
Niezbędne informacje o lekach refundowanych dla lekarzy i pacjentów.
Znajdź szybko wskazania oraz poziom odpłatności leków
refundowanych ogłoszonych przez MZ dnia 1 września 2014r.

Wprowadź nazwę substancji czynnej lub leku.

Wyszukiwarka zawiera wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 września 2014r.


«Powrót


Nossin, tabl. powl., 5 mg


Substancja czynna
Levocetirizini dihydrochloridum
Zawartość opakowania 28 tabl.
Poziom odpłatności 30%             
Zakres wskazań objętych refundacją We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Termin wejścia w życie decyzji 2014-03-01
Grupa limitowa 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Urzędowa cena zbytu 12.96 zł
Cena detaliczna 17.23 zł
Wysokość limitu finansowania 14.10 zł
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 7.36 zł