Wyszukiwarka leków refundowanych

Kontakt
Blog
Niezbędne informacje o lekach refundowanych dla lekarzy i pacjentów.
Znajdź szybko wskazania oraz poziom odpłatności leków
refundowanych ogłoszonych przez MZ dnia 1 listopada 2014r.

Wprowadź nazwę substancji czynnej lub leku.

Wyszukiwarka zawiera wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 listopada 2014r.


«Powrót


Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg


Substancja czynna
Kalii chloridum
Zawartość opakowania 60 tabl.
Poziom odpłatności ryczałt             
Charakterystyka leku
(ChPL)
PDF
Zakres wskazań objętych refundacją We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Termin wejścia w życie decyzji 2014-01-01
Grupa limitowa 20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu
Urzędowa cena zbytu 6.90 zł
Cena detaliczna 9.92 zł
Wysokość limitu finansowania 9.92 zł
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 3.20 zł