Wyszukiwarka leków refundowanych

Kontakt
Blog
Niezbędne informacje o lekach refundowanych dla lekarzy i pacjentów.
Znajdź szybko wskazania oraz poziom odpłatności leków
refundowanych ogłoszonych przez MZ dnia 1 listopada 2014r.

Wprowadź nazwę substancji czynnej lub leku.

Wyszukiwarka zawiera wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 listopada 2014r.


«Powrót


Dironorm, tabl., 10+5 mg


Substancja czynna
Lisinoprilum + Amlodipinum
Zawartość opakowania 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Poziom odpłatności ryczałt             
Charakterystyka leku
(ChPL)
PDF
Zakres wskazań objętych refundacją We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Termin wejścia w życie decyzji 2014-01-01
Grupa limitowa 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Urzędowa cena zbytu 21.01 zł
Cena detaliczna 23.71 zł
Wysokość limitu finansowania 5.65 zł
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 21.26 zł