Wyszukiwarka leków refundowanych

Kontakt
Blog
Niezbędne informacje o lekach refundowanych dla lekarzy i pacjentów.
Znajdź szybko wskazania oraz poziom odpłatności leków
refundowanych ogłoszonych przez MZ dnia 1 marca 2014r.

Wprowadź nazwę substancji czynnej lub leku.

Wyszukiwarka zawiera wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 marca 2014r.


«Powrót


Amlaxopin, tabl., 5 mg


Substancja czynna
Amlodipinum
Zawartość opakowania 30 szt.
Poziom odpłatności 30%             
Zakres wskazań objętych refundacją We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Termin wejścia w życie decyzji 2013-03-01
Grupa limitowa 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny
Urzędowa cena zbytu 4.59 zł
Cena detaliczna 6.95 zł
Wysokość limitu finansowania 6.95 zł
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 2.09 zł