Wyszukiwarka leków refundowanych

Kontakt
Blog
Niezbędne informacje o lekach refundowanych dla lekarzy i pacjentów.
Znajdź szybko wskazania oraz poziom odpłatności leków
refundowanych ogłoszonych przez MZ dnia 1 marca 2014r.

Wprowadź nazwę substancji czynnej lub leku.

Wyszukiwarka zawiera wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 marca 2014r.Uwaga! Wyróżniony czerwonym kolorem poziom odpłatności leku oznacza, że występuje on w kilku wariantach w zależności od zakresu wskazań objętych refundacją.

Substancja czynna  Nazwa leku  Poziom odpłatności  Cena bez refundacji  Cena po zniżce  Zawartość opakowania  Zakres wskazań objętych refundacją 
Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg ryczałt 117.02 zł 49.29 zł 50 kaps. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); Zespół aktywacji makrofagów (MAS); Zespół hemofagocytowy (HLH); Małopłytkowości oporne na leczenie; Paliatywne leczenie zespółów mielodysplastycznych (MDS); Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; Guzy lite u pacjentów do 18 r.ż.